Německý ovčák

Německý ovčák je celosvětově nejoblíbenějším plemenem psů.

Lide si ho cení jako služebního, ale také jako rodinného psa. 

 

Jeho všestrannost je nepřekonatelná.

Německý ovčák je  nejen nejžádanějším služebním psem vůbec - lidé ho chovají s oblibou také jako společenského psa, který díky své příjemné povaze a přátelskému vztahu k dětem splňuje všechny předpoklady pro psa vhodného do rodiny. 

Všestrannost německého ovčáka je příslovečná: asi nenajdeme žádnou oblast, ve které by tento inteligentní pes selhával. Za psy nadané k nejvyšším výkonům se platí závratné sumy.Zdá se, že se prominenti rádi ukazují s německými ovčáky. 

 

Historie

Historie německého ovčáka, jehož předky musíme hledat mezi středoněmeckými a jihoněmeckými rázy ovčáckých psů, začala před více než sto lety. Rozhodující okamžik nastal dne 22.4. 1899. to byl den ve kterém pruský rytmistr Max von  Stephanitz prezentoval svého psa Hektora Línksrhein v rámci výstavy psů v Karzhure. Oficiální jméno psa, který se stal Klátce na to také praotcem plemene a byl pod nim zapsán v plemenné knize německého klubu pro německé ovčáky, znělo horand von Grafrath. Již o 5 měsíců později byly schváleny prví stanovy toho svazu. Dále byly stanoveny charakteristické vlastnosti plemene a založená plemenná kniha. V roce 1902 se objevil první časopis SV a počet členů nadále rychle stoupal

Vysoký výkon - malé nároky 

Německý ovčák je středně velký pes s ideálními vlohami k nejvyšším výkonům. Harmonická stavba těla mu umožňuje při poměrně malém vynaložení síly podávat mimořádné výkony. Jeho lehce obdelníková stavba těla umožňuje vydatný a úsporný klus díky němuž dokáže tento pes rychle urazit bez námahy i dlouhé vzdálenosti. Důležitým předpokladem prostorného pohybu je správné zaúhlení končetin. Hrudní končetiny musejí být optimálně zaúhlené, se správnou délkou nad loktí a správnou polohou lopatky. Při pohybu musejí hrudní končetiny dosahovat daleko dopředu a dobře nést váhu trupu. Správné zaúhlení umožňuje pánevním končetinám došlapovat přesně do stopy hrudních končetin nebo dosahovat dokonce až předně.

Všestranní a výkonní

Protože v chovu byly účelnost vždy důležitější než krása, existuje dnes řada velmi výkonných psů. Důležité bylo vždy zdraví, pevná povaha a dobré sociální chování. Psi museli být cvičeni i pro běžné zájemce o kynologický sport, pro něž byla tato činnost pouhým koníčkem a kteří neměli zkušenosti a ani kvality profesionálních služebních psovodů.

Co do všestrannosti německého ovčáka asi žádné jiné plemeno nepřekoná. Dovede se vypořádat se všemi myslitelnými úkoly. Chceme-li, bude vynikajícím služebním psem, záchranářem, slepeckým vodícím psem nebo rodinným společníkem,............ Jeho přizpůsobivost je zárukou toho, že se dokáže se ctí vypořádat prakticky s každou situací.

Jeho přirozenou sílu, inteligenci a obratnost doplňuje pevnost nervů, ostražitost a ovladatelnost. Německý ovčák je stále pozorný a otevřený. Je současně nepodplatitelným hlídačem i láskyplným a věrným rodinným psem.

Služební pes

Zhruba 90% všech služebních psů patří k tomuto plemeni.Tohoto odvážného psa neodradí od plnění jeho úkolů oheň, silný kouř ani jiné překážky, nezastaví ho ani houpací se trámy, žebříky ani rozvaliny a trosky budov. Německý ovčák si neochvějně razí cestu kupředu a je schopen najít člověka, který bojuje o přežití pod třímetrovou vrstvou sněhu nebo troskami. Této schopnosti lze samozřejmě s výhodou využívat i při hledání omamných jedů, výbušnin, zbraní, munice a mrtvých těl.

 

Stopař

Práce na stopě je zvláštní disciplínou, která podle předpisů svazu SV předpokládá splněnou zkoušku společenského psa ( průvodce ) a výrazně rozvinuté vlohy ke hledání stop. Nadaní psi mohou absolvovat stopařské zkoušky FH1 a FH2. V rámci zkoušky se vyžaduje, aby pes prokázal jistotu na cizí stopě dlouhé tisíc až čtyři tisíce kroků a staré nejméně 3 hodiny a aby na ní nalezl také 4. předměty.

 

Ovčácky pes

Mateřský svaz udržuje také tuto tradici. Soutěže ovčáckých psů na místní i spolkové úrovní se těší mimořádné oblibě a lákají velké množství diváku. Technika práce ovčáckého psa je proto stejně důležitá jako zaházení ovčáka se psem a se stádem.

 

 

 

Slepecký vodící pes

Němečtí ovčáci bývají také vynikajícími slepeckými vodícími psi. Pro tuto důležitou úlohu jsou zvláště vhodné feny s pevnými nervy a malou vrozenou ostrosti. Slepečtí vodící psi se cvičí ve speciálních školách. Jejich výcvik je obtížný a dlouhodobý. Ničím mimořádným není ani doba výcviku přesahující 8 až 12 měsíců.

 

Zkouška společenského psa ( průvodce )

Zkouška společenského psa je pro každého majitele psa velmi rozumným prvkem výcviku. Pes se naučí ovladatelnosti vodítku, následování majitele na volno, povelu sedni, odložení spolu s příblížením a odložení s rozptylováním. Zkouška společenského psa zahrnuje dále cviky na veřejných frekventovaných prostranstvích. Pes i jeho majitel jsou pak dokonale připravení na všemožné situace z každodenního života.

 

Agility

Němečtí ovčáci jsou pro tento druh sportu velmi vhodní, musejí se ovšem důkladně a pečlivě vycvičit. Než začneme s nácvikem skoků, celá kostra psa i jeho klouby by měli být dobře vyvinuté.

Sport

Sportovní činnost umožňuje psovi vybít svojí energii a současně napomáhá jeho pánovi udržet si dobrou kondici, protože se musí věnovat pravidelnému pohybu. Kromě jízdy na kole, joggingu a turistických výletu existuje celá řada dalších možnosti, jak se udržet se svým psem fit.

 

Obrana

Je-li pes velmi odolný a podle všeho má vlohy pro výkonový sport, lze začít s jeho výcvikem obranáře. Tento obor však rozhodně není pro každého, ale neměli bychom ho ani bezdůvodně zatracovat. Výcvik obrany pod správným vedením je kynologický sport, který je třeba brát vážně, a s chutí se mu se svými svěřenci věnuje řada majitelů psů.

Výchova

Němečtí ovčáci jsou robustní povahy, která vyžaduje důslednou a odpovídající výchovu. Pes by se měl již ve štěněcím věku naučit, že i při hrách a pranicích existují jisté meze. Nenechme si všechno líbit, ale ani neomezujme temperament mladého psa železnou disciplínou. Nejúspěšnější zpravidla bývá zlatá střední cesta. Pod pojmem řádné výchovy psů se rozumí plánovité, trpělivé, důsledné a promýšlené působení na psa.  

Péče

Němečtí ovčáci patří mezi plemena, která nevyžadují žádnou zvláštní péči. Jejich odolná patrová srst vysloveně odpuzuje nečistoty. Přesto se doporučuje srst 1x týdně důkladně vyčesat či vykartáčovat. Psa bychom měli teto proceduře přivykat samozřejmě hned odmalička. Psovi bychom měli pravidelně kontrolovat uši a oči a udržovat je čisté.

Zdraví

Jak je to vlastně se zdravím německého ovčáka? Samozřejmě existují takové problémy jako dysplazie kyčelního kloubu nebo spondilóza, ale tyto nemoci rozhodně nejsou u německého ovčáka o nic více rozšířené, než je tomu u jiných plemen. Sledování výskytu DKK se u německého ovčáka provádí snad na celém světě.

 

zpět